Návštěvní řád

Důležitá upozornění:

 1. Vstup dětí do 15 let povolen pouze v doprovodu odpovědné dospělé osoby
 2. Pohyb v areálu povolen pouze po vyznačených stezkách
 3. Zákaz trhání a poškozování jakékoliv zeleně včetně vodní vegetace
 4. Zákaz vstupu do mokřadní části koupacího biotopu
 5. Zákaz poškozování a jakékoliv manipulace s technickým a provozním zařízením
 6. Zákaz vstupu z vody na dřevěnou lávku a skákání z ní
 7. Zákaz vstupu do vody u koupací části mimo vyhrazená místa
 8. Koupání a veškerý pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče, případně jimi pověřená osoba
 9. Zákaz lovu ryb a vodních živočichů + zákaz krmení ryb
 10. Zákaz donášení jakýchkoliv ostrých předmětů a rozbitného skla
 11. Zákaz házení kamínky a odhazování jakýchkoliv předmětů do vody
 12. Zákaz odhazování odpadků, tyto patří pouze do odpadkových košů
 13. Zákaz kouření v celém areálu
 14. Zákaz vstupu se zvířaty včetně psů
 15. Na stezce praturů nebezpečná zvířata
 16. Zákaz krmení všech zvířat

Vstup se psy není povolen!

Návštěvníci se psy si běžně své čtyřnohé kamarády mohou po dobu prohlídky zanechat na terase před vstupem do hlavní budovy, kde je k tomuto účelu připraven úvaz, nebo si je jinak zabezpečí s ohledem na bezpečnost psa i ostatních návštěvníků.

Voda pro psy je samozřejmě k dispozici.

Asistenční psy doprovázející osobu se zdravotním postižením hlaste prosím obsluze na recepci.