Co u nás zažijete a uvidíte

Individuální prohlídky areálu

  • hlavní expoziční budova se sezonními interaktivními výstavami, malá expozice vodních ptáků, drobné tvoření a hry pro děti, výstava fotografií  ryb
  • dvě podzemní patra s tunelem v hloubce 3,5 metru a průhledy do hlubiny a do mokřadní tůně
  • expoziční jezero s našimi původními druhy ryb (o objemu 850 m3)
  • největší sladkovodní ryby světa vyzy velké, které v minulosti migrovaly i na naše území
  • mokřadní tůň s rybami, obojživelníky a želvou bahenní
  • relaxační stezka podél potoka  s kaskádami
  • akvárium s nepůvodními druhy živočichů
  • botanická stezka s výsadbou bylin a dřevin typických biotopů Moravy
  • v rámci prohlídky možnost koupání v přírodním koupacím biotopu dočišťovaném rostlinami
  • projekce naučných filmů