CZ EN DE

Výzva

Vážení rybáři a nadšení fandové našeho projektu.

Dobrovolným dárcům kapitálních jedinců ryb pro naši expozici nabízíme bezplatný vstup do areálu a též zveřejnění na informační tabuli o sponzorství.

Bližší info na tel.: 576 519 363, mob.:777 613 246, nebo emailu: info@zivavodamodra.cz

 

Vážení přátelé

 

Dovoluji si Vás oslovit ve věci partnerské spolupráce při dokončení projektu evropského významu zaměřeného na životní prostředí a výuku zejména dětí a mládeže netradičním a aktivním způsobem.

 

Náš projekt vznikl díky mezinárodní spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou , zastoupené na Moravě obcí Modrá a na Slovensku obcí Uhrovec.  Projekt s  názvem „ Živá voda“ je  právě dokončován. Vznikl naprosto ojedinělý naučný areál, ve kterém je možné shlédnout ukázky biotopů Moravy, ale zejména expozice vodních a mokřadních ekosystémů s největším sladkovodním tunelem v Evropě. Zde mohou návštěvníci vidět téměř všechny druhy ryb, které žily a žijí v České republice.  Součástí projektu jsou i ukázky skrze sklo v hlubině 6,5m pod vodní hladinou, okno pod hladinou mokřadu i řez potokem s vodopádem. V podzemí, při vstupu do tunelu je instalována i velká výstava rybích  dotykových plastik, určena pro zrakově postižené.

Vážení přátelé, dovoluji si Vás jako firmu, jejíž vedení má zájem o přírodu a podporuje práci s dětmi oslovit ve věci přispění na sponzorování zejména kapitálních ryb (ale i vzácných druhů).

Pokud se rozhodnete náš projekt podpořit, můžete být v expozici i na webových stránkách uvedeni jako sponzoři konkrétního druhu ryby, např. velkého kapra, hlavatky, úhoře nebo i největšího sladkovodního druhu  ryby, která žila na Moravě Vyzy velké (exempláře do naší expozice budou mít cca 40 kg)!

Pro informaci uvádím orientační ceny  některých velkých ryb:

 

Kapr cca 1m                                       10 000 – 30 000 Kč

Úhoř cca 1 m                                       3 000 Kč

Jeseterovité ryby dle váhy cca             1 000 Kč / 1 kg (4 druhy jeseterů 2 – 40 kg)

Candát  10 – 12 kg                            10 000 Kč

 

V případě zájmu se prosím obraťte přímo na mne, autora projektu a současně starostu obce Modrá.

Vážení přátelé, věřím,  že naše žádost bude pro Vás zajímavá a osloví Vás. Předem děkuji za zvážení případné  pomoci a další spolupráci.

 

S pozdravem

Miroslav Kovářík
starosta obce Modrá, tel. 572 571 180
V Modré dne 22.6.2012

logo EU

„Společně bez hranic“

Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013

Název projektu

ŽIVÁ ŠKOLA – ŽIVÁ VODA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí ve výši 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze státního rozpočtu ČR.

 

Design: Robert Číhal, Webadmin: PCHweb.cz   © 2016 Živá voda Modrá
Mobilní průvodce