menu

 

Rybí pásmo – úsek vodního toku charakterizovaný množstvím rozpuštěného kyslíku, teplotou vody, úživností a množstvím vody v daném místě. Pásma jsou čtyři a každé je pojmenováno podle nejběžnějšího druhu ryby.

 

Pstruhové pásmo - vysokohorské toky a potoky, minimální břehová vegetace, tvar údolí typu V, mělká voda, vyznačuje se chladnou vodou a velkým množstvím kyslíku ve všech obdobích, tok nemeandruje, vysoká rychlost proudění vody. Charakteristické druhy: pstruh obecný, vranka obecná.

 

Lipanové pásmo - přechodné pásmo, pomalejší tok řeky než v pstruhovém pásmu, hlubší voda, vyšší teplota, teplotní rozdíly vody v letních obdobích jsou nepatrné, pořád nasycená voda kyslíkem, přechod koryta mezi typem V a U, žádné meandry. Charakteristické druhy: lipan podhorní, mník jednovousý.

 

Parmové pásmo - střední polohy (podhůří), širší koryto typu U, pískovité a štěrkovité dno, pomalý proud, celkem velké teplotní rozdíly v průběhu celého roku, v zimě více kyslíku v létě opak. Charakteristické druhy: parma obecná, jelec tloušť, hlavatka podunajská.

 

Cejnové pásmo - především stojaté vodní toky, rybníky, jezera, rozmanitá vegetace, meandrující řeky, s písčitým dnem plným sedimentů, zabahněné úseky, okolí řeky jsou nížiny. Voda je teplá, kalná a obsahuje málo kyslíku, v zimě studená čistá s poměrně malým obsahem kyslíku. To je způsobeno většinou zamrzlou hladinou. Charakteristické druhy :kapr, štika, sumec, candát, okoun, jeseteři, cejn, cejnek.